Albert Llanas Rich

Albert Llanas Rich: Compositions, awards, biography and more about the catalan composer

BXR3

BXR3 pertany a un cicle de composicions titulades de manera genèrica BXR escrites com a estudis per a diferents orgànics instrumentals. Cadascun d’ells contenia elements nous dins el lenguatge de l’autor, sempre cercant la màxima unitat i coherència en el llenguatge. A BXR3 el factor gestual i un cert esperit de contemplació s’agermanen en un discurs que sorgeix de la simple idea que el so neix des del no res i creix den dinàmica fins un clímax en el registre més greu del piano, per després retornar a la calma del reposat silenci. A continuació, sorgeix un comentario construït amb unes cèl·lules sobre una nota repetida en constant oscil·lació dinàmica, envoltades per arabescos i arpegis de caràcter més harmònic. Apareix del no res el so al greu de l’instrument, emergint novament fins a interrompre’s sobtadament al arribar al clímax en ffff. Un nou comentari, més generós pel que fa al seu desenvolupament intern i, tot seguit, es desfà el camí fet tornant al silenci tancant d’aquesta forma la composició. A desgrat dels poc més de 3 minuts de durada de la peça, el temps intern està en funció del clima sonor subjectiu que l’intèrpret construeixi, quedant aquest, doncs, lliure mètricament.

Escoltar un fragment de la composició:

© 2022 Albert Llanas Rich

Autor Anders Norén