Albert Llanas Rich

Albert Llanas Rich: Compositions, awards, biography and more about the catalan composer

bxr1

BXR1 és la primera composició d’un cicle de peces creades amb una intenció musical comuna: la unitat d’elements del discurs musical. Aquest interès en trobar noves maneres de tractar els paràmetres sonors de timbre, dinàmica, textura, etc., dins d’una unitat axiomàtica comuna és un dels objectius que més han motivat la meva relació amb l’acte de la creació musical. A BXR1, el timbre és l’element motivador de tota la composició, sent explorat en seqüències de duració predeterminada a la manera de petits espais de temps que conformen l’estructura formal de la peça. La composició elimina doncs la pulsació i la mètrica convencional que se substitueix per una notació en segons de cadascuna de les seqüències temporals. La particular selecció dels instruments: flauta, vibràfon i celesta ajuden a aquesta complicitat tímbrica. En aquest sentit, es persegueix la recreació de tres axiomes; espai, temps i timbre.

La composició fou seleccionada per a ser estrenada al Carnegie Recital Hall de Nova York el març de 1985.

© 2022 Albert Llanas Rich

Autor Anders Norén