Albert Llanas Rich

Albert Llanas Rich: Compositions, awards, biography and more about the catalan composer

tres mini estudis i un epíleg

Sol ser una constant en el meu treball l’elaboració de materials en diferents nivells i estrats. Molts d’ells solen, malauradament, ser desestimats en projectes de més envergadura.

 Altres, en canvi, han estat generats expressament amb un intenció incidental.

De entre molts d’ells, vaig seleccionar-ne per aquesta peça un conjunto de quatre que per les seves característiques presenten una certa coherència entre ells, no anant més enllà de ser simples apunts o mini-estudis. Els seus orígens són diversos, tot i que no crec que sigui especialment important. Atesa la seva brevetat tampoc em sembla oportú entrar en més detalls. Els seus subtítols individuals aporten a l’oïdor informació rellevant suficient per a la seva audició.

Pel que fa als les eines emprades ….. algunes de les habituals en el meu treball: Csound, Soundhack, AudioSculpt, Lemur, MetaSynth, Protools, MAX-MSP, etc.

Escoltar la composició a youtube:

© 2022 Albert Llanas Rich

Autor Anders Norén