Albert Llanas Rich

Albert Llanas Rich: Compositions, awards, biography and more about the catalan composer

1 x 2

Aquesta composició presenta un fort component visual atès que contempla una partitura idèntica per a cadascun dels dos percussionistes que intervenen en la seva interpretació però amb el set-up distribuït simètricament, un a la dreta I l’altre a l’esquerra. Formalment és una petita suite per a instruments d’afinació no determinada. Excepcionalment també es pot interpretar per un únic percussionista a solo.

© 2022 Albert Llanas Rich

Autor Anders Norén