Albert Llanas Rich

Albert Llanas Rich: Compositions, awards, biography and more about the catalan composer

espaces impossibles

Composició per a orquestra concebuda a partir d’idees compositives que han acompanyat a l’autor al llarg de la més recent trajectòria creativa, especialment relatives a la idea de temps i, és clar, a la nostra percepció del mateix. La música és un matràs on el creador pot experimentar amb aquests conceptes que la nostra percepció emmascara i que només davant d’una eficaç i ponderada presència de cada un d’ells el resultat pot arribar a interessar, commoure i, si és possible, emocionar. És llavors quan el matràs es transmuta en calze, màgic contenidor d’aquest miracle que és, en definitiva, l’art.

El temps doncs, o millor dit, la percepció canviant del mateix que experimentem els oients davant de qualsevol proposta musical, és objecte i objectiu d’aquest treball. Els materials sobre els quals he treballat, com sol ser freqüent en bona part de la meva obra, són recurrents en diferents peces, encara que sempre treballats de manera diferent. Tota l’obra se sosté mitjançant una pulsació temporal invariable que actua com a unitat de compàs (que correspondria aproximadament a quinze unitats metronòmiques). Aquesta no és perceptible de forma conscient donada la seva dilatada durada. Aquest temps es mantindrà invariable al llarg de tota la composició, encara que les seves diferents manifestacions rítmiques i melòdiques ens endinsin en altres espais sonors que bateguen sobre ell.

© 2022 Albert Llanas Rich

Autor Anders Norén