Albert Llanas Rich

Albert Llanas Rich: Compositions, awards, biography and more about the catalan composer

l’aurore

L’Aurore obeeix a un treball col·lectiu de musicalització en viu del film de Murnau dut a terme per Marc Bleuse, Partick Faubert i Albert Llanas.

Va ser estrenat a Toulouse el 3 de setembre de 2011 actuant com a intèrprets Pierre Bleuse al violí i Rany Boechat, veu.

© 2022 Albert Llanas Rich

Autor Anders Norén