Albert Llanas Rich

Albert Llanas Rich: Compositions, awards, biography and more about the catalan composer

spazio-tempo

El fet creatiu comporta de vegades interrupcions i/o batzegades que fan que determinats projectes es materialitzin de manera més o menys immediata. Aquest és el cas de Spazio-Tempo per dodici esecutori ja que la idea i els primers esbossos d’aquesta composició es remunten a l’any 1.986 i la versió definitiva figura amb data 8 de març de 1.991. Compren, per tant, un període de quasi be 5 anys, període que, d’altra banda, és molt important des de el punt de vista de l’evolució de l’obra de l’autor.

La composició no és gens original en la temàtica ja que pren, com el mateix títol indica, la suggeridora associació dels conceptes d’espai i de temps, ambdós fonamentals en la música de totes les èpoques. L’enfocament però, no és convencional ja que,  si certament la música és per damunt de tot essència de temps, també requereix, per a manifestar-se sensiblement, materialitzar-se d’una manera espacial i,  d’altra banda, aquesta és l’única forma en la que com a éssers vivents, tenim percepció d’aquell.

Les fonts ideològiques són diverses, però cal ressenyar-ne dues: les conclusions personals ulteriors sobre una conferència de Tomás Marco, “Tiempo y espacio en la composición” (II Setmana Internacional de Música Contemporània. Barcelona, 26 de febrer de 1988),  i la lectura del text Filosofía de la Música, del filòsof Juan David García Bacca.

En el terreny pràctic s’ha d’entendre la composició com a un quartet. Són quatre grups instrumentals que s’han de situar en els quatre angles de la sala envoltant el públic  o bé a l’escenari, i el so emès per cadascun dels grups es reprodueix,  aleshores, a través  d’un sistema quadrafònic d’altaveus. D’aquesta manera s’aconsegueix embolcallar els oients a fi i efecte que romanguin immergits dins del espai sonor.

Hi ha una pulsació temporal invariable que correspon a l’unitat de compàs (aproximadament 15 unitats metronòmiques) i que,  a causa de la seva dilatada durada,  no és perceptible d’una manera conscient. Aquest tempo romandrà d’una manera subjectiva i velada fins al final de l’obra encara que internament es manifesti (espacialment) amb distints mòduls rítmics i melòdics.

L’obra fou estrenada amb motiu d’un concert commemoratiu del Xé aniversari del Conservatori Professional de Badalona el 22 de maig de 1991 sota la direcció de José Luis Temes,  i posteriorment enregistrada discogràficament (GASA 9G0433).

Aquí pots escoltar un fragment de la composició:

© 2022 Albert Llanas Rich

Autor Anders Norén