Albert Llanas Rich

Albert Llanas Rich: Compositions, awards, biography and more about the catalan composer

bxr5

BXR5 és un petit concert per a clarinet i grup instrumental. Fou estrenat pel grup “Barcelona 216” d’Ernest Martínez Izquierdo a la II Mostra Catalana Contemporània de 1985, tornant-se a interpretar dues vegades més abans de ser presentada a Madrid pel Grupo Cosmos amb Carlos Galán al front del mateix.

L’obra s’inscriu dins d’un cicle que Llanas va iniciar el 1984 amb BXR1, per a flauta, celesta i vibràfon, i que després s’ha completat amb diverses obres escrites per a diferents instruments. La última peça del cicle és, fin a la data, BXR6 per a quintet de vent i que fou seleccionada a la VI Tribuna de Jóvenes Compositores de la Fundación Juan March. En totes elles Llanas va indagar sobre plantejaments d’alguna manera nous dins la seva producció, sia per aspectes tímbrics, formals o gestuals. BXR5 s’ofereix amb l’òptica nova d’unes variacions en les què, després del tema exposat pel clarinet i d’ordre intervàlic – la influència de Josep Soler i de Franco Donaton es fa palesa aquí -, es presenten tres variacions de característiques tímbriques i de figuració molt diferents, tanmateix unides per un element axiomàtic comú. Els elements serials, aleatoris, gràfics i, fins i tot formals s’agermanen dins una partitura que molt bé pot servir de resum de molts dels aspectes que varen preocupar als compositors d’aquest període.

(text de Carlos Galán)

Aquí pots escoltar un fragment de la composició:

© 2022 Albert Llanas Rich

Autor Anders Norén