Albert Llanas Rich

Albert Llanas Rich: Compositions, awards, biography and more about the catalan composer

concert per a guitarra i cordes

L’any seguent de la composició del seu Concierto para flauta y conjunto instrumental, Llanas va emprendre un segon concert amb la guitarra com a protagonista, o més concretament amb la guitarra de l’excel·lent guitarrista lleidatà Carles Trepat, qui li havia demanat un concert. L’oportunitat es va concretar quan el Festival de Porta Ferrada de Sant Feliu de Guixols va demanar una obra d’aquestes característiques a Llanas per a ésser estrenada en la seva edició de 1988. El 8 d’agost d’aquell any, Trepat amb l’acompanyament de Solistes de Zagreb estrenaven aquesta nova obra que va ser presentada tres mesos després al Centro de Arte Reina Sofía de Madrid amb motiu d’un concert d’homenatge al pintor Lucio Muñoz. L’obra està dedicada a Carme, esposa del compositor. Malgrat que el concert està construït en tres moviments amb l’estructura clàssica “Allegro-Lento-Allegro”, no hi ha la més petita referència formal amb l’estructura clàssica. Al llarg del primer temps – Memòria – cordes i guitarra ens evoquen estètiques ben conegudes de tots, i molt sedimentades en la nostra memòria en aparent, encara que control·lat, desordre. La presència del passat apareix, d’una forma diferent, al segon moviment – Rerafons – on un quartet de corda evoca les harmonies expandides d’un coral de J.S. Bach, al que semblen oposar-se de manera obstinada el solista i la resta de la corda. El darrer moviment – Toccata – camina sobre un diàleg lleuger entre solista i ripieno, descarregant la tensió que va caracteritzar el moviment anterior.

Escoltar el primer moviment Memòria de la composició a YouTube:

Escoltar el segon moviment Rerafons de la composició a YouTube:

Escoltar el tercer moviment Toccata de la composició a youtube:

© 2022 Albert Llanas Rich

Autor Anders Norén