Albert Llanas Rich

Albert Llanas Rich: Compositions, awards, biography and more about the catalan composer

concert per a clarinet i orquestra

Per a Salvador Vidal, clarinetista del Grupo Círculo i per encàrreg de la firma Garijo-Mundimúsica, va escriure Llanas el Concert per a Clarinet i orquestra. L’estrena d’aquesta obra fer-se el dia 11 de juny de 1989 a Valladolid, amb l’Orquestra Simfònica d’aquesta ciutat sent posteriorment enregistrada amb la London Philharmonic Orchestra. El compositor dedica aquesta obra al seu pare, clarinetista també, encara que de músiques ben diferents. 
El concert és extens i està dividit en dos moviments. Moltes idees estàn basades en motius que Llanas va emprar en Duetto, per a clarinet i piano, treball de 1988, i què ara dins l’orquestra assoleixent una nova dimensió. En el primer temps, una breve cèl·lula serà utilitada com ostinato de fons al llarg de tot el seu desenvolupament, malgrat fer-ho amb aspectes distints. El segon temps és una curiosa síntesi de llenguatges molt diferents, hàbilment conjuntats – procedir compositiu molt habitual en Llanas -, en deliberat eclecticisme. Una entrada de regust “raveliano” que presenta el primer tema es seguida per dos temes més, variacions, cànons i miralls què, malgrat donar la sensació de vertebrar el discurs en trams aparentment dispars, guarden una forta vinculació entre ells. L’obra es clou coronada per una fuga de semblança barroca, però basada en una sèrie perfecta dodecafònica. Sobreposats a ella s’hi escoltaran encara breus records de cèl·lules què aparegueren al llarg d’aquest segon temps. 
  
 

(text de Jose Luis Temes)

escoltar el final del primer moviment:

escoltar l’inici del 2n moviment:

© 2022 Albert Llanas Rich

Autor Anders Norén