Albert Llanas Rich

Albert Llanas Rich: Compositions, awards, biography and more about the catalan composer

BXR6

Aquest quintet de vent pertany a un cicle iniciat l’any 1984 que aplega sis composicions concebudes per a diferents instruments, més una darrera obra orquestral que tanca el cicle. Totes elles comparteixen una intenció comuna i responen a la realització de diversos estudis de composició amb plantejaments nous, en aquell moment, dins el llenguatge de l’autor.

BXR6 l’objectiu plantejat s’orienta, com en les altres del cicle, envers l’assoliment de la màxima unitat de llenguatge; però, així com en BXR1 predominen els factors d’espai i de timbre, en BXR2 el formal, a BXR4 els aspectes gestuals,…, en la present obra es dóna una espècie de síntesi dels problemes més suggeridors plantejats al llarg del cicle. Va ser escrit cap a l’agost-setembre de 1986 i es va estrenar a Madrid en la VI Tribuna de Jóvenes Compositores de la Fundación Juan March. L’any 1988 fou interpretat a Hong Kong, seleccionat per la SIMC per les World Music Days-88.

Té una durada aproximada de tretze minuts.

Aquí pots escoltar la versió en scrolling de la partitura a YouTube:

La partitura està editada per FUNDACIÓN JUAN MARCH (ISMN: 84-7075-361-4)

© 2022 Albert Llanas Rich

Autor Anders Norén