Albert Llanas Rich

Albert Llanas Rich: Compositions, awards, biography and more about the catalan composer

concierto para flauta y conjunto instrumental

Dins la producció d’Albert Llanas es significativa la producció concertant, atès l’interès que l’autor ha manifestat per ella. En aquest sentit es troben obres com el Concert per a guitarra i cordes, el Concierto para clarinete y orquesta así como el Concierto para flauta y conjunto instrumental. Escrit al llarg de l’estiu de 1987, l’obra sorgeix de la necessitat d’exploració de les possibilitats expressives i d’interacció entre solista i ripieno, procediment característic en aquest forma cambrística del segle XVIII, emprant un llenguatge del nostre temps. És, d’alguna forma, un homenatge personal a la producció de Vivaldi, malgrat no contenir cap element de referència i eludir qualsevol tipus de citació.

L’obra està articulada en quatre moviments que s’executen sense interrupció i desenvolupa la vivacitat vistuosística del solista. La part electrònica està basada en material de flauta pre-enregistrat i convenientment modificat al laboratori. Aquest material va ser enregistrar pel propi autor al Laboratori de Música Electroacústica Phonos de Barcelona, on tanmateix, va ser realitzada l’elaboració de la mescla final sota la supervisió d’Andrés Lewin-Richter, a qui l’autor vol transmetre el seu agraïment per la seva valiosa col·laboració. L’estrena va estar a càrrec del Grup Instrumental Barcelona 216 a Barcelona, actuant com a solista David Albet, i immediatament va ser presentada al Teatre Real de Madrid pel Grupo Círculo, amb Salvador Espasa, dedicatari de la partitura, com a solista de flauta.

Escoltar el fragment inicial de la composició:

Escoltar l’inici del 2n moviment:

© 2022 Albert Llanas Rich

Autor Anders Norén