Albert Llanas Rich

Albert Llanas Rich: Compositions, awards, biography and more about the catalan composer

lumen

Peça composta a partir de la poètica de la llum com a font de vida i de tot el que comporta. S’han buscat relacions harmòniques per fer costat el contrast fonètic de la paraula llum en diferents idiomes i una trama més contrapuntística per subratllar el caràcter bucòlic del poema Shakespearià usat. Malgrat tot la textura general resultant és de gran claredat, mentre que l’ús dels instruments de metall està sempre en funció de la part vocal.

© 2022 Albert Llanas Rich

Autor Anders Norén